BALMUDA
The Range
Sound Design

   
BALMUDA The Range
Installed Sound Design
Client
BALMUDA

Sound Produced
DAISUKE NIIZUMI #BALMUDA
NAOYUKI YONEDA #philm
Sound Designed
NAOYUKI YONEDA #philm
TAKAHIRO UCHIYAMA #philm
HIROTAKA MATSUOKA #philm
YUTAKA

Sound Produce
DAISUKE NIIZUMI #BALMUDA
NAOYUKI YONEDA #philm